Sezioni Aitsam

AITSaM Onlus
Sezione di Bovolone

Comune di Belluno
A.I.T.Sa.M. sezione di
Bovolone

Presidente:
Mirella Pasqualini

Via Roma, 5
37051 Bovolone (VR)

tel. 347 3053722

email: #NA